Multitran dictionary
Log in | English
DictionaryContacts

 German Danish
A B C D E F G H IK L M N O P Q R S T U V WY Z Ä Ö Ü ß   <<  >>
 Terms for subject Fishery (622 entries)
Aal ål
Aal in gelee ål i gele
Aalmutter ålekvabbe
Adlerfisch ørnefisk
Adlerrochen ørnerokke
Agar agar
Ahrenfisch stribefisk
Aland rimte
Alge tang
Alginate alginat
Alse majsild
Alse stamsild
Ambra ambra
Amerikanische auster amerikansk østers
Amerikanische sardelle ansjos
Amerikanische spoke havmus
amerikanischer Flusskrebs flodkrebs
Amerikanischer hummer hummer
Angler bredflab
Antarktischer krill antarkiske iyskrebs