Multitran dictionary
Log in | English
DictionaryContacts

 German Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S TV W XZ Ä Ö Ü ß   >>
 Terms for subject General subject (5509 entries)
Wasser und Alkohol relateret til vand og alkohol
Gelenkerkrankung slidgigt
Bewertung bedømmelse
Eiweißstoff in grundsubstans i knoglevæv
Muskelschmerz muskelsmerte
Rose rosen, akut streptokoklidelse med feber, svulst og rødme af det angrebne hudparti
Abbau organischer Stoffe zu anorganischen aflejring af kalksalte
Abblättern stærk afskalning
abdominal underlivs-
aberrant abnorm
abführend afføringsmiddel
Abführmittel afføringsmiddel
abgeflachte u./oder verlangsamte Atmung for lille lungeluftskifte
abgestorbener Teil eines Organs dødt, afstødt stykke af en knogle
Abhorchen aflytning af organer for at oplyse sig om patientens tilstand
Ableitung afledende middel
Abnahme des Körperwassers udtørring
abnorm unormal
abnormal unormal
abnormal niedriger Blutdruck lavere blodtryk end normalt